تـعرفــه هـای تمــدیـد اشــتـراک 

اشتراک 30 روزه

امکانات قابل استفاده:                  

  • ارسال کامنت تبلیغاتی خودکار
  • ارسال پست خودکار
  •  اتوماتیک فالو کردن دیگران 
  • اتوماتیک لایک کردن دیگران
  • اتوماتیک آنفالو کردن فالویینگ ها
  • ارسال دایرکت خودکار
  • پشتیبانی رایگان

50 هزارتومان /در30 روز